Betonowóz

 

I. Opis ogólny systemu XTrack dla betonowozu.

W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane:

 • trasy przejazdów ( z dokładnością do 4m),
 • prędkości,
 • spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku),
 • czasy i miejsca postojów
 • identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów

 

betonowoz_350

 

Dodatkowo dla urządzenia monitorowane mogą być:

 • Włączenie / wyłączenie przystawki odbioru mocy
 • Uruchomienie obrotu betonomieszarki
 • Kierunek obrotu betonomieszarki
 • Inne urządzenia w zależności od potrzeb i rodzaju sprzętu

 

 

II. Analiza danych pod kątem pracy betoniarki

Oprogramowanie Systemu XTrack współpracujące z rejestratorami montowanymi w betonowozach może zostać wzbogacone o szereg funkcji i raportów pozwalających na bardziej efektywną eksploatację pojazdu oraz rozliczanie pracy załóg. W szczególności system umożliwia:

 • pełną kontrolę pracy pojazdu, wychwycenie ewentualnych nadużyć pracowników zarówno w zakresie niewłaściwej eksploatacji pojazdu jak i realizacji zleconych prac
 • raporty rzeczywistego zużycia paliwa odniesionego to określonej normy (tworzonej na podstawie parametrów pracy, m.in. prędkości i pracy betonomieszarki)
 • wizualizacje wykonanej pracy na dokładnej mapie cyfrowej (z graficznym wyróżnieniem miejsc w których następował wyładunek betonu)